הרשמה אל - bitmatch.io

הרשמה אל bitmatch

מידע דרוש

הכנס את שם המשתמש שברצונך להיות פעיל איתו

הזן סיסמה (לפחות 6 תווים). שים לב שהסיסמה רגישה לאותיות קטנות וגדולות באנגלית.

הכנס בבקשה כתובת דואר אלקטרוני אמיתית כדי שתוכל לאשר את חשבונך.

פרטים נוספים

אם הופנית לפורום על ידי משתמש קיים כאן ב-bitmatch, הכנס את הכינוי בתיבה.

כל הזמנים המופיעים כאן במערכת הפורומים יכולים להיות מתוקנים אוטומטית לזמנך שלך בעולם. פשוט תבחר את איזור הזמן שלך מהרשימה הבאה.
למשתמשים אשר גרים בארץ יש לבחור באפשרות GTM+2 וDST באופן אוטומטי

בנוסף, תוכל לקבוע את האפשרות הדרושה כדי להציג את השעה הנכונה במקום מגוריך בעולם.

מעת לעת, צוות האתר ירצה לשלוח לך תזכורות בדואר אלקטרוני.
אם אינך רוצה לקבל הודעות אלו, בטל אפשרות זו.

חוקי הפורום

כדי להמשיך, הינך צריך להסכים לתנאים הבאים:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.


1:
השימוש באתר בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים אסורים בתכלית.
2:
אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.
3:
מערכת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש. האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.
4:
אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
5:
אין לפרסם אתרי שיווק, פרסומות, מודעות, פורומים, אתרים אישיים, וכל דבר אשר יאפשר רווח אישי או כספי למפרסם, כגון אתרי הצבעות, רדיו, הזמנות, שרתי דיבור ואתרים או תוכנות המביאות רווח אישי או כספי על כל כניסה או הרשמה וכדומה, בכל דרך המהווה שימוש בחתימה, בשדות הפרופיל, בכינוי ו/או תת כינוי המשתמש, בהודעה פרטית, בהודעה ובנושאה הן באופן ישיר והן באופן עקיף (לדוגמה: פרסום דרך ליצירת קשר עם המפרסם על מנת שיוכל לפרסם את דבריו למשתמשים מחוץ לפורום).
6:
פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של קובץ זדוני לפורומים תגרור סילוק מיידי מהאתר, ובמקרים חריגים פנייה לגורמי אכיפה.
7:
המידע/המכתב שאת/ה מוסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים. כ"כ מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים לאתר bitmatch.co.il והוא יוכל להשתמש בו בכל דרך הנראית לו. אתר bitmatch.co.il יוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שיחפוץ תוך ציון שם כותב המאמר.
8:
אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.
9:
אסור למשתמש שהושעה מן האתר לפתוח או להשתמש בחשבון אחר. חזרה לאתר יכולה להגיע לכדי הגשת פרטים לגורמי אכיפה.
10:
אין לפרסם ו/או להציף חומר הכולל הודעות זבל חסרי כל חשיבות ותוכן, בכל דרך שהיא. פרסומים אלה יוגדרו כ"ספאם", וינקטו פעולות כנגד המפרסם כתלות בחומרת המעשה.
11:
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
12:
הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לפורום, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד משתמש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.
13:
משתמש אשר עולה לדרגת ניהול כלשהי באתר (מנהל, מפקח, מנהל ראשי, מנכ"ל, איש צוות פרוייקטים) מודע לכך שהוא פועל מהתנדבות ועוזר לקהילה מתוך רצונו החופשי, וללא תמורה או רצון כלשהו לתמורה בהווה ו/או בעתיד.
14:
בנוסף לחוקים אלה, יש לציית לחוקים של כל פורום במערכת האתר.
15:
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות החוקית והמוסרית להעביר מידע פרטי על גולש לידי הרשויות המוסמכות ללא רשותו של הגולש, לרבות במיקרים בהם נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי ובמקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומיידת לאותו גולש או לגולש אחר.
16:
מערכת האתר מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.


צ'אטים:
17:
חברת פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: "פלאפון") הינה נותנת החסות להפעלת הצ'אטים באתר ולה בלבד. פלאפון ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית, באופן ישיר ו/או עקיף, לכל פעילות המתרחשת באתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בפורומים ו/או בצ'אטים המופעלים על ידו.
18:
פלאפון אינה אחראית כלל לתכני הצ'אטים המפורסמים באתר ולא תשא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו למאן דהוא כתוצאה מפרסום התכנים בצ'אטים ו/או משימוש שייעשה בהם. האחריות, בגין נזקים כאמור, תחול על המשתמשים מפרסמי התכנים בצ'אטים ועליהם בלבד.

בברכה,
הנהלת bitmatch.io.